ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 «ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΖΩΗΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» της  Πράξης «Επιχορήγηση του Ν.Π. ΑΜΚΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ για την υλοποίηση της Δράσης: «ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΖΩΗΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ»» με Κωδικό ΟΠΣ 5163969, που αφορά στη λειτουργία Ξενώνα ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων ΕΣΤΙΑ, προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης για Διερμηνέα/Cultural Mediator Farsi/Dari/Urdu.

 

Δείτε την αναλυτική πρόσκληση στην ιστοσελίδα του φορέα

http://mkoapostoli.com/poioi-imaste/προκηρύξεις -διαγωνισμοί

 

Αποστολή βιογραφικών έως τις 27 Μαΐου 2022 στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα https://mkoapostoli.com/προσκληση-εκδηλωσησ-ενδιαφεροντοσ-γ33/.

Αναλυτική Πρόσκληση

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Αίτηση Συμμετοχής

Ανεβάστε το βιογραφικό σας (μορφή PDF ή Microsoft Word, μέγιστο μέγεθος 4ΜΒ)