ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία προκηρύσσει:

Mία (1) θέση Υπεύθυνου Προγραμμάτων (Project Manager)

 ο οποίος θα στελεχώσει την Διεύθυνση Προγραμμάτων και Διεθνούς Συνεργασίας του οργανισμού και θα απασχοληθεί με εξαρτημένη σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.

Αναλυτική Πρόσκληση

 

Αποστολή βιογραφικών έως 27  Μαΐου 2022 στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα https://mkoapostoli.com/προσκληση-εκδηλωσησ-ενδιαφεροντοσ-γ-31

Αναλυτική Πρόσκληση

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Αίτηση Συμμετοχής

Ανεβάστε το βιογραφικό σας (μορφή PDF ή Microsoft Word, μέγιστο μέγεθος 4ΜΒ)