ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, θα λειτουργήσει στεγαστική δομή ψυχικής υγείας τύπου Α3 στη Στυλίδα της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, στο πλαίσιο του έργου «Οικοτροφείο Νόσου Αlzheimer και Συναφών Παθήσεων» και των δράσεων Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας ID 16820 & ID 16728 με Κωδικούς  ΟΠΣ 5165700 & ΟΠΣ 5165728, χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας και διάρκειας 14 μηνών.

Για την στελέχωση του προσωπικού του Οικοτροφείου, η ΑΠΟΣΤΟΛΗ προκηρύσσει:

μία (1) θέση Εργοθεραπευτή με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης και

μία (1) θέση Φυσικοθεραπευτή με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης

 

Αναλυτική Πρόσκληση

 

Αποστολή βιογραφικών έως 2 Απριλίου 2023 στην ιστοσελίδα https://www.mkoapostoli.com/προσκληση-εκδηλωσησ-ενδιαφεροντοσ-γ-89.

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Αίτηση Συμμετοχής

Ανεβάστε το βιογραφικό σας (μορφή PDF ή Microsoft Word, μέγιστο μέγεθος 4ΜΒ)