ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο της δράσης/ ΥποΈργου 1 « ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΖΩΗΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» του Έργου  «Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο πλαίσιο του ΤΠΑ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5163969 που αφορά στη λειτουργία του Ξενώνα ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων ΕΣΤΙΑ, προκηρύσσει μία μια θέση (1) Εκπαιδευτικού Προσωπικού ειδικότητας «Γυμναστής» μερικής απασχόλησης, ορισμένου χρόνου.

Αναλυτική Πρόσκληση

Δείτε την αναλυτική πρόσκληση στην ιστοσελίδα του φορέα

https://www.mkoapostoli.com/poioi-imaste/προκηρύξεις-διαγωνισμοί

 

Αποστολή βιογραφικών έως τις 3 Μαρτίου 2023 στην ιστοσελίδα https://www.mkoapostoli.com/προσκληση-εκδηλωσησ-ενδιαφεροντοσ-γ-80.

Αναλυτική Πρόσκληση

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Αίτηση Συμμετοχής

Ανεβάστε το βιογραφικό σας (μορφή PDF ή Microsoft Word, μέγιστο μέγεθος 4ΜΒ)