ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΩΝ/ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ Σ.Υ.Δ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΩΝ/ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία και λειτουργία δύο Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για άτομα με νοητική υστέρηση ή με σύνδρομο Down στο κληροδότημα «Μ. Κόκκορη» του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, Άξονας Προτεραιότητας 11, του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και της ανάπτυξης του Επικοινωνιακού Σχεδίου Ευαισθητοποίησης της, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ/ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΥΣ να καταθέσουν προσφορά (περιλαμβάνεται ο δημιουργικός σχεδιασμός και η εκτύπωση) για τη δημιουργία:

 

α) φυλλαδίων συνοπτικής ενημέρωσης για το έργο, τους στόχους, τις προσφερόμενες υπηρεσίες στις δύο Σ.Υ.Δ. , αρ. τεμαχίων 3.000 (δίπτυχο ή τετράπτυχο ανάλογα τις διαστάσεις),

β) φυλλαδίων ευαισθητοποίησης και εξοικείωσης του κοινού για το σύνδρομο Down & τη νοητική υστέρηση αρ. τεμαχίων 3.000 (οκτασέλιδο ή μεγαλύτερο ανάλογα τις διαστάσεις)

γ) palm cards με στοχευμένες και σύντομες πληροφορίες επικοινωνίας για τις δυο Σ.Υ.Δ. για άτομα με σύνδρομο Down & νοητική υστέρηση, αρ. τεμαχίων 5.000 (μονόπτυχες ή δίπτυχες ανάλογα τον σχεδιασμό)

δ) πινακίδας για σηματοδότηση της δομής με τα στοιχεία των Σ.Υ.Δ. διαστάσεων περίπου 50 εκ. μήκος και 40 εκ. ύψος σε plexiglass (πιθανόν να διαμορφωθεί ανάλογα με το σημείο ανάρτησης της)

ε) δύο ανοιγόμενa roll up banners με τρίποδο.

H AΠΟΣΤΟΛΗ θα συνάψει με τον επιτυχόντα ανάδοχο σύμβαση έργου με το προαναφερόμενο αντικείμενο.

 

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Αποστολή δικαιολογητικών α. εκδήλωση ενδιαφέροντος, β. εμπειρία (βιογραφικό, ενδεικτικό δείγμα εργασίας –portfolio), γ. τεχνική και οικονομική προσφορά έως  τις 28 Δεκεμβρίου 2012 στην  ηλεκτρονική διεύθυνση t.vlachos@mkoapostoli.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Θωμάς Βλάχος 213 018 4400 & 213 018 4441

logos_katw_web (2)