ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΩΝ/ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ALZHEIMER

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΩΝ/ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Λειτουργία Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων» του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας, Άξονας Προτεραιότητας 14, του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και της ανάπτυξης του Επικοινωνιακού Σχεδίου Ευαισθητοποίησης της, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ/ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΥΣ να καταθέσουν προσφορά (περιλαμβάνεται ο δημιουργικός σχεδιασμός και η εκτύπωση) για τη δημιουργία:

 α) φυλλαδίων συνοπτικής ενημέρωσης για τη δομή «Ολοκληρωμένη Μονάδα Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων», τους στόχους και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, αρ. τεμαχίων 5.000 (δίπτυχο ή τετράπτυχο ανάλογα τις διαστάσεις),

β) φυλλαδίων ευαισθητοποίησης και εξοικείωσης του κοινού για τη νόσο Alzheimer αρ. τεμαχίων 5.000 (οκτασέλιδο ή μεγαλύτερο με βάση τις διαστάσεις),

γ) palm cards με στοχευμένες και σύντομες πληροφορίες επικοινωνίας για τη  Μονάδα, αρ. τεμαχίων 3.500(μονόπτυχες ή δίπτυχες ανάλογα τον σχεδιασμό),

δ) πινακίδας για την σηματοδότηση της δομής με τα στοιχεία της Μονάδας, διαστάσεων περίπου 50 εκ. μήκος και 40 εκ. ύψος σε plexiglass

ε) δύο ανοιγόμενων roll up banners με τρίποδο.

 

H AΠΟΣΤΟΛΗ θα συνάψει με τον επιτυχόντα ανάδοχο σύμβαση έργου με το προαναφερόμενο αντικείμενο.

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Αποστολή εγγράφων  α. εκδήλωση ενδιαφέροντος, β. εμπειρία (βιογραφικό, ενδεικτικό δείγμα εργασίας – portfolio), γ. τεχνική και οικονομική προσφορά  έως τις 16 Δεκεμβρίου 2012 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: t.vlachos@mkoapostoli.gr ή

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Θωμάς Βλάχος  στο τηλ.: 213 018 4400 & 213 0184441