ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για τη στελέχωση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΝ» στο Μοσχάτο Αττικής, η ΑΠΟΣΤΟΛΗ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις για θέση Παιδαγωγικού Προσωπικού, ορισμένου χρόνου.

 

Η ανωτέρω θέση αφορά σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

 

Δείτε την αναλυτική πρόσκληση στην ιστοσελίδα του φορέα

http://mkoapostoli.com/poioi-imaste/προκηρύξεις-διαγωνισμοί

Αποστολή βιογραφικών έως τις 24 Αυγούστου  2022 στην ιστοσελίδα https://www.mkoapostoli.gr/προσκληση-εκδηλωσησ-ενδιαφεροντοσ-γ-43 .

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Αίτηση Συμμετοχής

Ανεβάστε το βιογραφικό σας (μορφή PDF ή Microsoft Word, μέγιστο μέγεθος 4ΜΒ)