ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ KAI ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

 

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων:

Ειδικός Επιμελητής (Πλήρους Απασχόλησης)

i.            Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) τμήματος φιλοσοφίας – παιδαγωγικής – ψυχολογίας

 ii.            Προϋπηρεσία:

Θα προτιμηθεί προϋπηρεσία (ακόμα και εθελοντικά) στο συγκεκριμένο αντικείμενο

iii.            Συστατικές Επιστολές:

Απαιτούνται συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

iv.            Γνώση Ξένης Γλώσσας

Απαιτείται πολύ καλό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Certificate of Proficiency in English). Θα συνεκτιμηθεί η καλή γνώση κάθε επιπλέον γλώσσας

v.            Σεμινάρια:

Συμμετοχή σε σεμινάρια με αντικείμενο την ειδική αγωγή και τις σύγχρονες ειδικές παιδαγωγικές μεθόδους

Επιμελητής (Πλήρους Απασχόλησης)

i.            Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Απολυτήριο Λυκείου

ii.            Προϋπηρεσία:

Θα προτιμηθεί προϋπηρεσία δύο και πλέον ετών σε δομή κλειστής φροντίδας

iii.            Συστατικές Επιστολές:

Απαιτούνται συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

iv.            Σεμινάρια:

Συμμετοχή σε σεμινάρια με αντικείμενο την ψυχική υγεία και την ειδική αγωγή

Παθολόγος (με σύμβαση έργου)

i.            Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) με ειδίκευση στην Ηπατολογία

ii.            Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

iii.            Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο

Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο

iv.            Προϋπηρεσία:

Απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον τεσσάρων (4) χρόνων με εμπειρία σε ασθενείς με σύνδρομο Down και νοητική υστέρηση

v.            Πιστοποίηση για ηλεκτρονική συνταγογράφηση

vi.           Συστατικές Επιστολές:

Απαιτούνται συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

vii.          Συνεργασία με Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Νοσοκομείου των Αθηνών με ειδίκευση στον τομέα της Ηπατολογίας.

Ψυχίατρος (με σύμβαση έργου)

i.            Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) με ειδίκευση στην Ψυχιατρική

ii.            Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

iii.            Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο

Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο

iv.            Προϋπηρεσία:

Απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) χρόνων με εμπειρία σε ασθενείς με σύνδρομο Down και νοητική υστέρηση

v.            Πιστοποίηση για ηλεκτρονική συνταγογράφηση

vi.            Συστατικές Επιστολές:

Απαιτούνται συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

vii.            Συνεργασία με Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Νοσοκομείου των Αθηνών με ειδίκευση στον τομέα της Ψυχιατρικής

Εργοθεραπευτής (με σύμβαση έργου)

i.            Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δίπλωμα Ανωτάτης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι.)

ii.            Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος:

Απαιτείται Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος εργοθεραπευτή

iii.            Προϋπηρεσία:

Απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) χρόνου. Θα συνεκτιμηθεί προϋπηρεσία με άτομα με σύνδρομο Down και/ή νοητική υστέρηση

iv.            Συστατικές Επιστολές:

Απαιτούνται συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότη (-ες)

v.            Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ

Φυσικοθεραπευτής (με σύμβαση έργου)

1.   Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δίπλωμα Ανωτάτης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι.)

2.   Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

Απαιτείται Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή

3.   Προϋπηρεσία

Απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) χρόνου. Θα συνεκτιμηθεί προϋπηρεσία με άτομα με σύνδρομο Down και/ή νοητική υστέρηση

4.   Συστατικές Επιστολές:

Απαιτούνται συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες