ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Για τη στελέχωση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΝ» στο Μοσχάτο Αττικής, η ΑΠΟΣΤΟΛΗ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις για 1 θέση Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου.

 

Αναλυτική Πρόσκληση

 

Αποστολή βιογραφικών έως τις 13 Ιουνίου 2022 στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα­­ https://mkoapostoli.com/προσκληση-εκδηλωσησ-ενδιαφεροντοσ-γ-38 .

Αναλυτική Πρόσκληση

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Αίτηση Συμμετοχής

Ανεβάστε το βιογραφικό σας (μορφή PDF ή Microsoft Word, μέγιστο μέγεθος 4ΜΒ)