ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Για τη στελέχωση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΝ» στο Μοσχάτο Αττικής, η ΑΠΟΣΤΟΛΗ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις για θέσεις Παιδαγωγικού Προσωπικού, ορισμένου χρόνου.

Δείτε την αναλυτική πρόσκληση στην ιστοσελίδα του φορέα

https://mkoapostoli.com/poioi-imaste/προκηρύξεις-διαγωνισμοί

Αποστολή βιογραφικών έως τις 05 Ιουνίου 2022 » στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα https://mkoapostoli.com/προσκληση-εκδηλωσησ-ενδιαφεροντοσ-γ-33  με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΚΔΑΠ ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΝ  ΜΟΣΧΑΤΟ».

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Αίτηση Συμμετοχής

Ανεβάστε το βιογραφικό σας (μορφή PDF ή Microsoft Word, μέγιστο μέγεθος 4ΜΒ)