ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “INTEGRATION OF REFUGEES IN THE GREEK SOCIETY – MAKING A NEW HOME, a sub–project of Give for Greece 9» που χρηματοδοτείται από τον διεθνή οργανισμό IOCC (International Orthodox Christian Charities) προκηρύσσει μία (1) θέση Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνιολόγου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μερικής απασχόλησης. Ο τόπος εργασίας είναι στο κέντρο της Αθήνας.

Αναλυτική Πρόσκληση

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Αποστολή βιογραφικών έως 10η Απριλίου 2022 στην ιστοσελίδα http://www.mkoapostoli.com\προσκληση-εκδηλωσησ-ενδιαφεροντοσ-γ-21

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Αίτηση Συμμετοχής

Ανεβάστε το βιογραφικό σας (μορφή PDF ή Microsoft Word, μέγιστο μέγεθος 4ΜΒ)