ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας ένα Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας, το οποίο χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό.
Για την στελέχωση του προσωπικού της δομής, η ΑΠΟΣΤΟΛΗ προκηρύσσει μία (1) θέση Ψυχιάτρου, με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης.
Αποστολή βιογραφικών έως 28 Απριλίου 2024 στην ιστοσελίδα https://www.mkoapostoli.com/προσκληση-εκδηλωσησ-ενδιαφεροντοσ-γ-169.

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Αίτηση Συμμετοχής

Ανεβάστε το βιογραφικό σας (μορφή PDF ή Microsoft Word, μέγιστο μέγεθος 4ΜΒ)