ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, έχει υπό την ευθύνη της την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Λακωνίας, η οποία δραστηριοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας. Στο πλαίσιο διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της η Κινητή Μονάδα προσφέρει υπηρεσίες ψυχικής υγείας μέσω της Πράξης «Ολοκληρωμένη Κοινοτική Θεραπεία και Κατ’ οίκον Νοσηλεία από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Λακωνίας της ΑΠΟΣΤΟΛΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5045793, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Ε.Π. Πελοπόννησος 2014-2020», η ΑΠΟΣΤΟΛΗ προκηρύσσει θέση εργασίας για την κάτωθι ειδικότητα:

‘Ενας (1) Ψυχολόγος

 

Αναλυτική Πρόσκληση

Η ανωτέρω ειδικότητα αφορά σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου με προοπτική επέκτασης.

Για τη θέση του Ψυχολόγου θα συνεκτιμηθεί η προϋπηρεσία τουλάχιστον  (1) ενός έτους.

Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η διαδικασία α. της προεπιλογής των αιτήσεων και β. των συνεντεύξεων σύμφωνα με την Διαδικασία Επιλογής Προσωπικού του οργανισμού.

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Λακωνίας βρίσκεται στην Σπάρτη και δραστηριοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας.

Αποστολή βιογραφικών έως τις 3  Δεκεμβρίου 2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.mkoapostoli.com/προσκληση-εκδηλωσησ-ενδιαφεροντοσ-γ-145.

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Αίτηση Συμμετοχής

Ανεβάστε το βιογραφικό σας (μορφή PDF ή Microsoft Word, μέγιστο μέγεθος 4ΜΒ)