ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας στην Καρδίτσα.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικού Τμήματος στη Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Καρδίτσας της ΑΠΟΣΤΟΛΗ» .» με Κωδικό ΟΠΣ 5038237 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», η ΑΜΚΕ Αποστολή προκηρύσσει:

Μία θέση (1) Ειδικού Παιδαγωγού, με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

Αναλυτική Πρόσκληση

Αποστολή βιογραφικών έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.mkoapostoli.com/προσκληση-εκδηλωσησ-ενδιαφεροντοσ-γ-133.

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Αίτηση Συμμετοχής

Ανεβάστε το βιογραφικό σας (μορφή PDF ή Microsoft Word, μέγιστο μέγεθος 4ΜΒ)