ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «ΕΣΤΙΑ» στον Άγιο Δημήτριο Αττικής στο πλαίσιο του έργου «Κ.Φ.Α.Α. ΕΣΤΙΑ» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος  «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001692, προκηρύσσει μία (1) θέση Διερμηνέα για την γλώσσα Farsi-Dari  ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης.

Δείτε την αναλυτική πρόσκληση στην ιστοσελίδα του φορέα

 

 

Αποστολή βιογραφικών έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2023 στην ιστοσελίδα https://www.mkoapostoli.com/προσκληση-εκδηλωσησ-ενδιαφεροντοσ-γ-129.

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Αίτηση Συμμετοχής

Ανεβάστε το βιογραφικό σας (μορφή PDF ή Microsoft Word, μέγιστο μέγεθος 4ΜΒ)