ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “INTEGRATION OF REFUGEES IN THE GREEK SOCIETY – MAKING A NEW HOME, a sub–project of Give for Greece Χ» που χρηματοδοτείται από τον διεθνή οργανισμό IOCC (International Orthodox Christian Charities) προκηρύσσει μία (1) θέση Καθηγητή Αγγλικών με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μερικής απασχόλησης. Ο τόπος εργασίας είναι στο κέντρο της Αθήνας.

Δείτε την αναλυτική πρόσκληση στην ιστοσελίδα του φορέα

Αποστολή βιογραφικών έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2023 στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα https://www.mkoapostoli.com/προσκληση-εκδηλωσησ-ενδιαφεροντοσ-γ-127.

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Αίτηση Συμμετοχής

Ανεβάστε το βιογραφικό σας (μορφή PDF ή Microsoft Word, μέγιστο μέγεθος 4ΜΒ)