ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο της δράσης «Κ.Φ.Α.Α. ΕΣΤΙΑ» που αφορά τη λειτουργία  του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «ΕΣΤΙΑ» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος  «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001692 προκηρύσσει μία (1)  Υπευθύνου Καθημερινής Φροντίδας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

Δείτε την αναλυτική πρόσκληση στην ιστοσελίδα του φορέα

 

 

Αποστολή βιογραφικών έως τις 28 Αυγούστου 2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.mkoapostoli.com/προσκληση-εκδηλωσησ-ενδιαφεροντοσ-γ-126.

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Αίτηση Συμμετοχής

Ανεβάστε το βιογραφικό σας (μορφή PDF ή Microsoft Word, μέγιστο μέγεθος 4ΜΒ)