ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι υπηρεσίες καθαρισμού θα προσφέρονται καθημερινά. Λόγω της ιδιαιτερότητας των δομών κρίνεται απαραίτητη η παρουσία μέλους (-ων) του προσωπικού καθαριότητας του αναδόχου καθημερινά μεταξύ 07:00–15:00 και 17:00–21:00 και για τα Σαββατοκύριακα μεταξύ 09:30–13:30.

Οι ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τον ενδελεχή καθαρισμό των ακόλουθων χώρων:

1.     Εξοπλισμός γραφείων / δωμάτια ασθενών.
2.     Δάπεδα καλυμμένα με μοκέτες.
3.     Δάπεδα πλαστικά – μαρμάρινα μωσαϊκά.
4.     Τουαλέτες
5.     Κεντρική είσοδος
6.     Κλιμακοστάσιο
7.     Ανελκυστήρες
8.     Μπαλκόνια
9.     Κουζίνα
10.   Αυλές

Οι ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ επιπροσθέτως περιλαμβάνουν τον ενδελεχή καθαρισμό

του υπόγειου χώρου

Οι ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ περιλαμβάνουν επίσης τον καθαρισμό των ακόλουθων:

• Υαλοπίνακες
• Καθαρισμός διαχωριστικών τζαμιών
• Καθαρισμός υψηλών σημείων

Οι ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΟΥΝ) συνίστανται στα κάτωθι:

• Γενικός καθαρισμός κτιρίου (εσωτερικά κα εξωτερικά)
• Μάζεμα, στρώσιμο μοκετών και καθαρισμός
• Καθαρισμός κουρτινών
• Καθαρισμός αύλειου χώρου

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1) Τα υλικά καθαρισμού επιβαρύνουν την εταιρεία.
2) Τα μηχανήματα και εξαρτήματα θα πρέπει να πληρούν προς προβλεπόμενες προδιαγραφές περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και των ενοίκων.
3) Το προσωπικό προς εταιρείας θα πρέπει να είναι επιμελές στο ωράριο εργασίας και στην συμπεριφορά.
4) Το προσωπικό προς εταιρείας θα πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
5) Η ανάδοχος θα πρέπει να αποτελεί νόμιμη εταιρεία και να ασφαλίζει προς εργαζομένους προς.
6) Το απασχολούμενο προσωπικό προς εταιρείας είναι απαραίτητο να έχει προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη δομή (ιδρύματα με σύνδρομο DOWN ή/και νοητική υστέρηση) καθώς θα έρχεται σε επαφή με προς ενοίκους των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.
7) Το απασχολούμενο προσωπικό προς εταιρείας είναι απαραίτητο να προσκομίσει αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων αρνητικών ως προς μεταδιδόμενα νοσήματα.

B. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Οι προσφορές θα ελεγχθούν και θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού που έχει οριστεί από την ΑΜΚΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών του Εγχειρίδιου Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας του φορέα. Θα αξιολογηθούν τα ακόλουθα:

Βιογραφικό υποψήφιου αναδόχου – Συνεργασίες

Τεχνική προσφορά- Περιγραφή προσφερόμενων υπηρεσιών – Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Οικονομική προσφορά

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση την συμφερότερη προσφορά, η οποία θα προκύψει από τη συσχέτιση της βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς και της αντίστοιχης οικονομικής προσφοράς, από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.