ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 006/2014 – ΠΑΚΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ

logo_apostoli

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 006/2014

Προκήρυξη Επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού  Διαγωνισμού «Προμήθεια ειδών Σίτισης και διανομής 3.100 πακέτων τροφίμων μηνιαίως σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αττικής»

H Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό προϋπολογισμό 205.000€ (χωρίς τον αναλογούντα φ.π.α.), για την ανάθεση προμήθειας & διανομής 3.100 πακέτων τροφίμωνμηνιαίως σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αττικής»  για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19/1/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα Γραφεία της Αποστολής, επί της οδού Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, 11743 Αθήνα, ενώπιον Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή και τους όρους του διαγωνισμού και τη λήψη αντιγράφου της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Αποστολής, ώρες 10:00 – 12:00 τις εργάσιμες ημέρες και στον τηλεφωνικό αριθμό 2130-184400 (αρμόδιος κος Θωμάς Βλάχος) και στην ιστοσελίδα της Αποστολής www.mkoapostoli.gr

Ο Γενικός Διευθυντής
Κωνσταντίνος Δήμτσας

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ