ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 007/2014 – ΠΑΚΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΕΝΟΡΙΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι δυνάμει της από 12.01.2015 ομόφωνης απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αποστολής, ματαιώνεται ο κάτωθι διαγωνισμός.

 

logo_apostoli

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 007/2014

«Προμήθεια και διανομή 3.000 πακέτων συσκευασμένων τροφίμων μηνιαίως σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες»

H Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό προϋπολογισμού 153.000€ (χωρίς τον αναλογούντα φ.π.α.), για την ανάθεση προμήθειας & διανομής 3.000 πακέτων τροφίμωνμηνιαίως  σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19/1/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στα Γραφεία της Αποστολής, επί της οδού Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, 11743 Αθήνα, ενώπιον Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή και τους όρους του διαγωνισμού και τη λήψη αντιγράφου της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Αποστολής, ώρες 10:00 – 12:00 τις εργάσιμες ημέρες και στον τηλεφωνικό αριθμό 2130-184400 (αρμόδιος κος Θωμάς Βλάχος) και στην ιστοσελίδα της Αποστολής www.mkoapostoli.gr

Ο Γενικός Διευθυντής
Κωνσταντίνος Δήμτσας

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ