ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2017 ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

header_web


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2017

ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ, σε συνεργασία και χρηματοδότηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού International Orthodox Christian Charities – IOCC, διενεργεί για τρίτη συνεχή χρονιά πρόγραμμα ενίσχυσης αγροτικών συνεταιρισμών και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν αποκλειστικά και μόνο συνεταιρισμοί και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, που έχουν κλείσει δύο διαχειριστικές χρήσεις, με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι €1.500.000 και εδρεύουν στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Αχαΐας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει έλεγχο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών με αποτέλεσμα την πρώτη επιλογή των υποψηφίων. Η δεύτερη φάση αξιολόγησης περιλαμβάνει την πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων στην έδρα των υποψηφίων, που επιλέχθηκαν κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης.

Το πρόγραμμα θα στηρίξει τις βελτιωτικές δράσεις έως εννέα συνεταιρισμών και ΚΟΙΝΣΕΠ που αφορούν διαδικασίες παραγωγής, τυποποίησης και προώθησης προϊόντων τους, με δωρεά εξοπλισμού. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί την αγορά εξοπλισμού σε ποσοστό 100% με ανώτερο όριο χρηματοδότησης ανά ωφελούμενο έως του ποσού των €10.000 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Η δαπάνη εκάστης προμήθειας εξοπλισμού, θα καλυφθεί απευθείας από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες προσφοράς εξοπλισμού, επιλογής προμηθευτών και αγοράς θα διενεργηθούν αποκλειστικά από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ και αφορούν στην προμήθεια αποκλειστικά καινούργιου εξοπλισμού εργοστασιακής προέλευσης.

Ανταποδοτικά οι ωφελούμενοι που θα ενισχυθούν από το πρόγραμμα θα δωρίσουν μετά την παραλαβή του εξοπλισμού, προϊόντα τους με λιανική αξία ίση με το 10% της αξίας του εξοπλισμού που θα λάβουν από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ, σε τοπικά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας.

Αίτηση Συμμετοχής

Τα Έγγραφα που πρέπει να επισυνάψετε με την αίτηση σας

Τα Κριτήρια Συμμετοχής και Αξιολόγησης των προτάσεων

 

 

Υποβολή αιτήσεων: Έως  Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου, ώρα 15:00

Τόπος υποβολής αιτήσεων και παροχή διευκρινήσεων: σκαναρισμένα έγγραφα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και στις δύο ηλεκτρονικές διευθύνσεις: t.galdara@mkoapostoli.gr και d.katsivelaki@mkoapostoli.gr  με την ένδειξη: ΑΙΤΗΣΗ–ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2017.

Εναλλακτικά η αποστολή της αίτησης γίνεται με ταχυμεταφορά στα γραφεία της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:  Δέσπως Σέχου 37, Πλατεία Κυνοσάργους, ΤΚ 11743 Αθήνα, με την ένδειξη: ΑΙΤΗΣΗ–ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2017.

Προσοχή: Η αίτηση υπογράφεται αποκλειστικά από το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου και φέρει τη σφραγίδα του συνεταιρισμού και ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά γραπτώς στις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ www.mkoapostoli.gr στην ενότητα «Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί» με τον τίτλο «Πρόσκληση Συμμετοχής Προγράμματος Αγροτικής Ενίσχυσης 2017».

Ο Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Δήμτσας