ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Αστική Mη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Ανάθεση υπηρεσιών και εγκατάστασης πυροπροστασίας εξαώροφης πολυκατοικίας με πυλωτή που βρίσκεται στην οδό ΑΓ.ΖΩΝΗΣ 96 Ο.Τ. 90048 ΑΘΗΝΑ».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02 Αυγούστου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στα Γραφεία της Αποστολής, επί της οδού Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, 117 43 Αθήνα, ενώπιον Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή και τους όρους του διαγωνισμού και τη λήψη αντιγράφου της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Αποςτολής, ώρες 10:00 – 12:00 τις εργάσιμες ημέρες (τηλ. επικοινωνίας 213 0184400, αρμόδιος κος Θωμάς Βλάχος,) καθώς και στην ιστοσελίδα της Αποςτολής www.mkoapostoli.gr

Ο Γενικός Διευθυντής
Κωνσταντίνος Δήμτσας