ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΡΗΤΗΣ

 

 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας στην Νεάπολη Κρήτης, το οποίο χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό και εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης «Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον φορέα ΑΠΟΣΤΟΛΗ στην περιφέρεια σταδιακής εξόδου» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013» στον Άξονα Προτεραιότητας 13 «Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον Τοµέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α’θµιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δηµόσιας Υγείας του πληθυσµού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης».

 

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας Ψυχικής Υγείας Νεάπολεως Λασιθίου η ΑΠΟΣΤΟΛΗ  προκηρύσσει:

 

μία (1) θέση Λογοθεραπευτή/τριας

 

Η ανωτέρω ειδικότητα αφορά σχέση εργασίας με σύμβαση αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

 

Αναλυτική Πρόσκληση

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 

Αποστολή βιογραφικών έως 19η Ιανουαρίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: n.katsiaras@mkoapostoli.gr

 

 

footer_web