Ο Πρέσβης της Ελβετίας με τον Γενικό Διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασύλου στην «Αποστολή»

Επίσκεψη στον ξενώνα ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων «Εστία» του Φιλανθρωπικού Οργανισμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «Αποστολή» πραγματοποίησε ο Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασύλου της Ελβετίας, κ. Mario Gattiker, με  ομάδα των συμβούλων του συνοδευόμενος από τον Πρέσβη της Ελβετίας στην Ελλάδα, Dr. Lorenzo Amberg.

Σκοπός της συνάντησης ήταν οι παρευρισκόμενοι να ενημερωθούν για την λειτουργία του ξενώνα «Εστία» της « Αποστολής» καθώς και για τις διαδικασίες που ακολουθούνται για τους ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες που αναζητούν άσυλο στη χώρα μας, τα προβλήματα τους, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Εκκλησία.

Τόσο ο Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασύλου της Ελβετίας, κ. Mario Gattiker όσο  και ο Πρέσβης της Ελβετίας στην Ελλάδα Lorenzo Amberg εξέφρασαν την απόλυτη ικανοποίηση τους για τον τρόπο, το ενδιαφέρον και το σύγχρονο πλαίσιο με το οποίο λειτουργεί τον Ξενώνα η «Αποστολή» «σε ένα δύσκολο, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, οικονομικά περιβάλλον». Επίσης χαρακτήρισαν ως μια από τις καλύτερες δομές που έχουν επισκεφθεί την «Εστία».

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στη δικτύωση με αντίστοιχες οργανώσεις στην Ελβετία καθώς και στην δημιουργία προγραμμάτων που αφορούν τους ανήλικους πρόσφυγες.