Ομιλίες σε Δημοτικά Σχολεία από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας στην Καρδίτσα για τη σχολική βία

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας ( 6 Μαρτίου ) η Κινητή Μονάδα ψυχικής Υγείας Καρδίτσας και μετά από πρόσκληση της Σχολικής Συμβούλου του Δήμου Μουζακίου κα Φακιδού, πραγματοποίησε ομιλίες στο 1Ο και 2Ο Δημοτικά Σχολεία στο Μουζάκι.

Το 30% των μαθητών ενδέχεται να έχει υποστεί βία και εκφοβισμό (bullying) στην Ελλάδα, όπου παρατηρείται αυξητική τάση των κρουσμάτων τα τελευταία 5 χρόνια.

Το ποσοστό κρουσμάτων Βίας στα ελληνικά σχολεία ανέρχεται από 10 έως 30%, ανάλογα με τη μεθοδολογία της εκάστοτε έρευνας, όπως καταδεικνύουν και τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Από το 2005 και μετά το φαινόμενο σημειώνει αύξηση στην Ελλάδα (λόγω κοινωνικών μεταβολών, οικονομικής κρίσης κλπ) παρόλο που οι δάσκαλοι, γονείς και μαθητές καταγράφουν και καταγγέλλουν ανάλογα περιστατικά πιο εύκολα σε σύγκριση με το παρελθόν.

Ο εκφοβισμός και η βία στο σχολείο είναι ένα φαινόμενο που ανησυχεί πλέον όλο και περισσότερο τις σχολικές κοινότητες.

Την Εκδήλωση παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον οι μαθητές της 5ης και 6ης τάξης των δύο Σχολείων, οι Σχολικοί Διευθυντές κκ Γκαραβέλας και Θάνος καθώς και οι εκπαιδευτικοί των δυο σχολείων.
Τα μέλη της Κινητής Μονάδας προσπάθησαν να περάσουν στα παιδιά την έννοια του σχολικού εκφοβισμού και ποια η διαφορά του από το απλό «πείραγμα» ανάμεσα σε φίλους.

Έγινε αναλυτική αναφορά στις μορφές της Σχολικής Βίας, στο ποιοι εμπλέκονται σε αυτή, στα χαρακτηριστικά των εμπλεκόμενων αλλά κυρίως στους τρόπους αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου.

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Βίας στα Σχολεία σπάει την αποσιώπηση και τη συγκάλυψη ανάλογων βίαιων περιστατικών. Η τιμωρία δεν είναι σίγουρα ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης περιστατικών ενδοσχολικού εκφοβισμού. Φέρνει σίγουρα τα αντίθετα αποτελέσματα. Χωρίς διάλογο, συζήτηση, αλλά τιμωρώντας και επιβάλλοντας ποινή δεν λύνουμε το πρόβλημα.