Ομιλία με θέμα το Διαδίκτυο από το Κέντρο Ημέρας Αργοστολίου

Στις 6 Δεκεμβρίου 2012, το Κέντρο Ημέρας Αργοστολίου πραγματοποίησε ομιλία στους μαθητές του ΕΠΑΛ Αργοστολίου με θέμα το Διαδίκτυο. Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν τα οφέλη και οι κίνδυνοι από την χρήση του Διαδικτύου, μέτρα προφύλαξης καθώς και ο εθισμός (προφίλ εξαρτημένου, σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα και πρακτικές συμβουλές αποφυγής του εθισμού). Η ομιλία ανήκει σε μια σειρά από δράσεις που έχουν σαν στόχο την ενημέρωση των μαθητών καθώς και την πρόληψη από τον εθισμό στο Διαδίκτυο.