Ομιλία με θέμα «Η κατάθλιψη στην Τρίτη Ηλικία» στο δημοτικό διαμέρισμα Γουβών του Δήμο Χερσονήσου από το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας Νεάπολης

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Κέντρου Ημέρας Ψυχικής Υγείας  Νεάπολης της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» με  το Δήμο Χερσονήσου/γραφείο κοινωνικής πολιτικής με το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου-ΚΑΠΗ, την Κοινωφελή Επιχείρηση (ΚΕΔΧ) και το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου στο δημοτικό διαμέρισμα Γουβών ομιλία με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία.

Κατά την ομιλία, προβλήθηκε σχετικό βίντεο, ενώ πραγματοποιήθηκαν βιωματικές και διαδραστικές ασκήσεις στους συμμετέχοντες. Το κοινό έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τέθηκαν αρκετά ερωτήματα που αποτέλεσαν τροφή για συζήτηση.

 

Η παραπάνω ομιλία πραγματοποιήθηκε από τους Κοινωνικούς λειτουργούς τους Κέντρου Ημέρας Νεάπολης, Πλουμάκη Κάλλια και Γαρεφαλάκη Μαρία.

 

Κύρια σημεία της ομιλίας

H κατάθλιψη είναι συναισθητική διαταραχή, η δεύτερη σε συχνότητα διαταραχή στο γενικό πληθυσμό και η πιο συνηθισμένη ψυχική διαταραχή σε άτομα τρίτης ηλικίας. Το άτομο δυσκολεύεται να απολαµβάνει τη ζωή όπως παλιά. Επηρεάζει τη διάθεση, καθώς επίσης την ενεργητικότητα του ατόµου, τον ύπνο, την όρεξη και τη σωµατική του υγεία.

Η κατάθλιψη δεν είναι απλή λύπη. Όλοι έχουμε βιώσει περιόδους λύπης ή έντονης θλίψης (π.χ. μετά από ένα θάνατο, αποχωρισμό, απώλεια δουλειάς ή πρόβλημα υγείας). Όταν όµως  παραµένει η διάθεση αυτή για µεγάλο χρονικό διάστηµα και συνοδεύεται και από άλλα συμπτώματα, τότε είναι πιθανή η διάγνωση του επεισοδίου μείζονος κατάθλιψης, το οποίο χρήζει αντιμετώπισης.

Ωστόσο, δεν είναι ένα φυσιολογικό ούτε αναπόφευκτο µέρος της γήρανσης και υπάρχουν πολλά βήµατα που µπορούµε να ακολουθήσουµε για να ξεπεραστούν τα συµπτώµατα, ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες δυσκολίες /προκλήσεις που αντιµετωπίζουµε.

Κάθε χρόνο υπολογίζεται ότι υποφέρει από κατάθλιψη το 8% του ενήλικου πληθυσμού, συνεπώς στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 800.000 ασθενείς ετησίως.

Η κατάθλιψη προτιμά τις γυναίκες (η αναλογία γυναικών/ ανδρών είναι δύο προς ένα), αλλά δεν κάνει διακρίσεις σε ό,τι αφορά την ηλικία, τη μόρφωση, το κοινωνικό επίπεδο ή την οικονοµική κατάσταση.