ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΑΤΑΙΩΣΗ 006/2022 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους συμμετέχοντες του 006/2022 πρόχειρου διαγωνισμού με  αντικείμενο την προμήθεια μεταφορά και παράδοση  χιλίων εννιακοσίων τριάντα (1.930) πακέτων τροφίμων μηνιαίως για χρονικό διάστημα 2 μηνών, σε επωφελούμενους των  ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ματαιώνεται.

Η διαδικασία θα επαναληφθεί και η νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού της θα γνωστοποιηθεί με νέα ανακοίνωση