ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (007/2014 & 008/2014)

Σας  ενημερώνουμε ότι δυνάμει της από 12.01.2015 ομόφωνης  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αποστολής, ματαιώνεται :

–          Η υπ’ αριθμ. 007/2014 Επαναληπτική Ανοικτή Διαδικασία, με αντικείμενο την «Προμήθεια και διανομή 3.000 πακέτων συσκευασμένων τροφίμων μηνιαίως σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες», συνολικού προϋπολογισμού 153.000,00 € χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α

–          Η υπ’ αριθμ. 008/2014 Επαναληπτική Ανοικτή Διαδικασία, με αντικείμενο την  «Προμήθεια και διανομή 2.000 πακέτων τροφίμων μηνιαίως σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες των Ιερών Μητροπόλεων Θράκης και Βορείου Αιγαίου», συνολικού προϋπολογισμού 113.900,00€, χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

Για την Αποστολή

Ο Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Δήμτσας