Πρόγραμμα «Η Αποστολή στηρίζει τους Μαθητές»

Με τις ευλογίες του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου Β’, καθώς και την σημαντική συμβολή της Eurobank, ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός « Αποστολή», μέσω ειδικά διαμορφωμένου προγράμματος,  με την επωνυμία “Η Αποστολή στηρίζει τους μαθητές”,  προσφέρει στήριξη στις οικογένειες των μαθητών που έχουν προβλήματα σίτισης, με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε να εξασφαλιστεί η ανωνυμία τους, η αξιοπρέπειά τους και η μη διατάραξη των σχέσεων που έχουν αναπτύξει στο σχολικό περιβάλλον, αλλά παράλληλα και η επίλυση του προβλήματος στην πηγή του, καθώς ένας υποσιτιζόμενος μαθητής δηλοί την ύπαρξη μιας ολόκληρης οικογένειας που υποσιτίζεται.

 Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, το Υπουργείο Παιδείας  επιλέγει τις κατάλληλες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εντάσσονται στις ακολουθούμενες δράσεις.

Την ευθύνη της διανομής των δεμάτων τροφίμων στις σχολικές μονάδες φέρει η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ενώ τη διανομή των δεμάτων στις οικογένειες των μαθητών φέρει η κάθε σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας  ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα.

Τα δέματα τροφίμων είναι ίδια, όσον αφορά το περιεχόμενο τους (είδος τροφίμων και ποσότητα), και κάθε επωφελούμενη οικογένεια παραλαμβάνει τον αντίστοιχο αριθμό δεμάτων βάσει του αριθμού μελών της (3μελής, 4μελής 5μελής, 6μελής, 7μελής, κ.ο.κ.).

Οι καταστάσεις παράδοσης δεμάτων τηρούνται στο αρχείο της σχολικής μονάδας που συμμετέχει στο πρόγραμμα και δικαίωμα πρόσβασης σε αυτές έχει μόνο ο υπεύθυνος ανά σχολική μονάδα για τη διεκπεραίωση όλης της σχετικής διαδικασίας κατά την προηγούμενη παράγραφο. Ο υπεύθυνος έχει την υποχρέωση να συντάσσει μηνιαίως κατάσταση για την υλοποίηση του προγράμματος «Η Αποστολή στηρίζει τους μαθητές», η οποία αποστέλλεται στο ΥΠΑΙΘΠΑ και στην ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Στη μηνιαία κατάσταση υλοποίησης του προγράμματος δεν εμφαίνεται κανένα προσωπικό δεδομένο (ονοματεπώνυμο ή άλλο στοιχείο εξατομίκευσης) των οικογενειών ή των μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Εντεταλμένος υπάλληλος της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ σε συνεργασία με υπάλληλο που ορίζει τοΥΠΑΙΘΠΑ, έχει το δικαίωμα τυχαίας δειγματοληψίας επί των μηνιαίων καταστάσεων, ώστε να επιβεβαιώνεται η ορθή λειτουργία του προγράμματος.

Τα δικαιολογητικά υποβολής αίτησης της οικογένειας του μαθητή για την ένταξή της στο πρόγραμμα είναι: Φωτοαντίγραφο ταυτότητος ή διαβατηρίου (εφόσον διαθέτει) κηδεμόνα, Αριθμός Μητρώου μαθητή, Τάξη του μαθητή στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικό εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 105 ότι δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση (επικυρωμένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.), κάρτα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ, πιστοποιητικό πολύτεκνης οικογένειας από αρμόδιο αναγνωρισμένο φορέα, βεβαίωση απορίας ή κάθε άλλο πρόσφορο και κατάλληλο έγγραφο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει την οικονομική κατάσταση της οικογένειας και να πιστοποιεί τους λόγους ένταξης στο πρόγραμμα «Η Αποστολή στηρίζει τους μαθητές». Όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά κρίνονται πάντα με γνώμονα την εξασφάλιση της παροχής βοήθειας προς αυτούς που πράγματι την έχουν ανάγκη.