Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)

Η Αποστολή θέλοντας να δείξει έμπρακτα την αρωγή και τη συμπαράστασή της στα άτομα με ειδικές ικανότητες, δημιούργησε δύο Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με νοητική υστέρηση και σύνδρομο Down. Οι δύο Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) αποτελούν μια μορφή μονάδας ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που παρέχει υπηρεσίες εξειδικευμένης θεραπευτικής υποστήριξης σε 18 άτομα με νοητική υστέρηση και σύνδρομο Down.

Βασικός σκοπός της υποστηριζόμενης αυτόνομης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση και σύνδρομο Down είναι η ενίσχυση της συμμετοχής τους σε καθημερινές δραστηριότητες στην κοινότητα, η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονόμησή τους και η κοινωνική τους αποκατάσταση και ενσωμάτωση.

Στόχοι

Στόχος της υποστηριζόμενης αυτόνομης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση και σύνδρομο Down είναι η ενίσχυση της συμμετοχής τους σε καθημερινές δραστηριότητες στην κοινότητα, η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονόμησή τους και η κοινωνική τους αποκατάσταση και ενσωμάτωση.

Οι επιμέρους στόχοι της λειτουργίας των δύο Σ.Υ.Δ. είναι:

 • Να δοθεί η ευκαιρία στους διαβιούντες να διαχειρίζονται την προσωπική τους ζωή με την μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία και ανεξαρτησία
 • Να αναγνωριστούν οι δυνατότητες και το δικαίωμά τους να ζουν με ισοτιμία και αξιοπρέπεια στο κοινοτικό περιβάλλον
 • Η ένταξη και υποστήριξή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Η συναισθηματική εξέλιξη των διαβιούντων, ως αποτέλεσμα της αυτονομίας του ατόμου
 • Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της εμπιστοσύνης στις δυνατότητές τους
 • Η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού, του στιγματισμού και της παθητικότητας που επιφέρει στο άτομο η μακροχρόνια παραμονή σε άσυλο
 • Η κοινωνικοποίηση με τη συμμετοχή τους σε πολιτιστικές-αθλητικές δραστηριότητες και ποικίλα δρώμενα
 • Η ενεργός συμμετοχή με ισοτιμία και αξιοπρέπεια σε κάθε μορφή κοινωνικής έκφρασης
  Υπηρεσίες

Επίτευξη στόχων

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων σχεδιάστηκαν τα ακόλουθα προγράμματα – υπηρεσίες για τους φιλοξενούμενους:

 • Πρόγραμμα αυτοεξυπηρέτησης που περιλαμβάνει προσωπική φροντίδα και περιποίηση των διαβιούντων , καθώς και φροντίδα του προσωπικού τους χώρου
 • Πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Τα παιδιά εκπαιδεύονται και αποκτούν βασικές γνώσεις όπως ανάγνωση, αρίθμηση, γραφή, ζωγραφική, καλλιτεχνικά, μουσική, χορό, φυσική αγωγή, κυκλοφοριακή αγωγή και άλλες δραστηριότητες ψυχαγωγικού τύπου καθώς και προετοιμάζονται για την κοινωνικοποίησή τους
 • Πρόγραμμα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού που περιλαμβάνει συμμετοχή σε δράσεις εκπαίδευσης και προεπαγγελματικής – επαγγελματικής απασχόλησης
 • Πρόγραμμα ψυχοθεραπείας που περιλαμβάνει ψυχοθεραπεία σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
 • Πρόγραμμα οικογενειακής συμβουλευτικής και υποστήριξης
 • Πρόγραμμα συνεχούς παρουσίας επιστημονικού προσωπικού (ψυχίατρος, ψυχολόγος, παθολόγος, κοινωνικός λειτουργός και ειδικοί εκπαιδευτές)
 • Δυνατότητα ολοκληρωμένων υπηρεσιών θεραπείας και διαπαιδαγώγησης (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κλπ)