Οικοτροφείο Χρόνιων Ψυχικά Πασχόντων, Κυψέλη

Το Οικοτροφείο «Επανένταξη», Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου στην Κυψέλη, ξεκίνησε την λειτουργία του το 2006, στα πλαίσια του εθνικού σχεδίου δράσης για την αποασυλοποίηση και κοινωνική επανένταξη δεκαπέντε ασθενών με μακρά παραμονή στα ψυχιατρικά τμήματα νοσοκομείων της χώρας, με την ονομασία «Ψυχαργώς».

Στο θεραπευτικό αυτό πλαίσιο, εντάσσονται ενήλικα άτομα που πάσχουν από ψυχιατρικές διαταραχές δίνοντας μια απάντηση στο ζήτημα της στέγης, της αποδοχής της υποκειμενικότητας και της ισότιμης ένταξης στον κοινωνικό ιστό, ζητήματα ουσιώδη και αναπάντητα για τα περισσότερα άτομα που λαμβάνουν τη διάγνωση της ψύχωσης. Το οικοτροφείο, αξιοποιώντας θεωρητικά και πρακτικά επιστημονικά «εργαλεία» προάγει την ψυχική υγεία των ενοίκων αποκρινόμενο στην ενικότητα του υποκειμένου και στις εξατομικευμένες ανάγκες του, είτε αυτές οδηγούν σε μια πορεία προς την αυτονομία, είτε σε πολυετή θεσμικά στηρίγματα. Οι στόχοι μας επομένως δεν αριθμούνται και τροποποιούνται τακτικά, ανάλογα με τις υποκειμενικές «λύσεις», ικανότητες και επιθυμίες του καθενός, καθιστώντας το οικοτροφείο μια δυναμική μορφή διαβίωσης.

ΣΤΟΧΟΙ

Σε αυτή τη βάση, οι στόχοι μας μπορεί να είναι:

  • Η επανάκτηση ή εκπαίδευση σε δεξιότητες καθημερινής ζωής, όπως φροντίδα προσωπικής υγιεινής και περιποίησης, σίτισης, κινητικότητας κ.λ.π.
  • Η οργάνωση του ελεύθερου χρόνου
  • Η ανάπτυξη ή ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων
  • Η βελτίωση των σχέσεων με την οικογένεια ή άλλους σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή του ενοίκου
  • Η προεπαγγελματική ευαισθητοποίηση ή για κάποιους, η επαγγελματική αποκατάσταση

Αλλά και γενικότερα:

– Ο σχεδιασμός κοινοτικών δράσεων με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση της ψυχιατρικής διαταραχής και η συμμετοχή σε δράσεις αποστιγματισμού της ψυχικής νόσου, αποτελεί κυρίαρχο μέλημά μας σε μια προσπάθεια τροποποίησης της υπάρχουσας κοινωνικής αντίληψης, νοοτροπίας και εν γένει φιλοσοφίας που συνοδεύει την ψυχική διαταραχή.

– Προωθείται η συμμετοχή των μελών του προσωπικού σε εκπαιδευτικά ή και ερευνητικά προγράμματα ψυχικής υγείας για την ένταξή τους σε ένα επιστημονικό θεραπευτικό συνεχές που στόχο έχει τόσο την ενημέρωσή τους για τα νέα παγκόσμια δεδομένα στον τομέα της ψυχικής υγείας, όσο και για την αποφυγή του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης.

– Η εποπτεία του προσωπικού, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες μας, καθώς επαναπροσανατολίζει, στηρίζει και καθοδηγεί το έργο μας, μεριμνώντας για την ορθοέπειά του.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες μας:

Ιατρική παρακολούθηση και φαρμακευτική κάλυψη, νοσηλευτική φροντίδα, ψυχολογική υποστήριξη και θεραπεία, συμβουλευτική ατόμου και οικογένειας, εργοθεραπεία & συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, όπως για παράδειγμα νευρολόγος, φυσικοθεραπευτής, γυμναστής κ.ο.κ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση: Αγίας Ζώνης 96, Κυψέλη, 11256

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2108619323

Email: epanentaxi@mkoapostoli.gr

Facebook: Οικοτροφείο-Επανένταξη-415583401911677