Ξενώνας Ασυνόδευτων Ανήλικων Προσφύγων «Εστία», Άγιος Δημήτριος

Η Αποστολή, στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού και ανθρωπιστικού της έργου  και δεδομένου του μεγάλου αριθμού ασυνόδευτων ανηλίκων που εντοπίζονται στην Ελλάδα, ανταποκρινόμενη στους στόχους του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης( AMIF ) λειτουργεί  Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

Το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ( Κ.Φ.Α.Α )  «Εστία» παρέχει υπηρεσίες υποδοχής και φιλοξενίας σε ανήλικους αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες.  Η δυναμικότητα του Ξενώνα είναι 20 άτομα  και η πληθυσμιακή ομάδα στόχος αφορά αγόρια 12- 18 ετών.

Στόχος της λειτουργίας του Ξενώνα,  είναι η παροχή ενός επαρκούς πλαισίου φιλοξενίας, προστασίας και υποστήριξης, καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτονόμησης και ανεξαρτησίας για τους ωφελούμενους ανήλικους.

Στον Ξενώνα παρέχονται υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής, κοινωνικής μέριμνας, δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, εκπαίδευσης με τη μορφή μαθημάτων ελληνικών και ενισχυτικής διδασκαλίας καθώς και υπηρεσίες νομικής υποστήριξης.

Παράλληλα, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι απασχολούνται σε μια σειρά αθλητικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω των συνεργασιών της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών με φορείς της τοπικής κοινωνίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση: Λεμεσού 17, Άγιος Δημήτριος, 17341

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2109701530

Email: xen.estia@mkoapostoli.gr

H λειτουργία του Ξενώνα Εστία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα AMIF «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027» σε συνεργασία  με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.), μέσω της ενταγμένης Πράξης «Επιχορήγηση ΝΠ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ για την υλοποίηση του έργου «Κ.Φ.Α.Α. ΕΣΤΙΑ»» με Κωδικό ΟΠΣ 6001692.

ΣΤΟΧΟΙ

Το πρόγραμμα στοχεύει στους ακόλουθους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους:

Βραχυπρόθεσμοι:

 • Ενίσχυση των δομών υποδοχής και προσωρινής στέγασης των νεοεισερχομένων ατόμων της ομάδας στόχου.
 • Παροχή ολοκληρωμένων και στοχευμένων υπηρεσιών υποδοχής, φιλοξενίας και υποστήριξης προσφύγων, με προτεραιότητα στους ασυνόδευτους ανήλικους
 • Παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών για τη δημιουργική απασχόληση και ομαλή κοινωνικοποίηση των φιλοξενούμενων προσφύγων (πχ. άθληση, ανάπτυξη δεξιοτήτων, κ.ά.).
 • Ενίσχυση των δομών κοινωνικής και ψυχολογικής μέριμνας προς την ομάδα στόχου, με έμφαση στις ευπαθείς περιπτώσεις
 • Παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής στήριξης, μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος στοχευμένων δράσεων (ατομικές συνεδρίες, παροχή κινήτρων, κ.ά.).
 • Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης με δράσεις όπως ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, επίλυση πρακτικών ζητημάτων, αντιμετώπιση δυσκολιών ένταξης, κ.ά.
 • Παρακολούθηση της πορείας και της προόδου των ατόμων της ομάδας στόχου που επωφελήθηκαν από τις παρεχόμενες υπηρεσίες (υποδοχή και φιλοξενία, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη).

Μακροπρόθεσμοι:

 • Βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων προστασίας και αρωγής που εφαρμόζονται για τους πρόσφυγες.
 • Ενίσχυση της ικανότητας της χώρας να διαχειρίζεται το μεγάλο όγκο προσφύγων που εισρέουν στα σύνορά της – Ανάπτυξη μηχανισμών αντιμετώπισης των προβλημάτων και εξυπηρέτησης των ιδιαίτερων αναγκών τους.
 • Ανάπτυξη στρατηγικών επικοινωνίας για αύξηση της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης και άμβλυνση των κοινωνικών εντάσεων ή προβλημάτων που αφορούν στα φαινόμενα του ρατσισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού.
 • Γνωστοποίηση των δικαιωμάτων των προσφύγων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αναγκών τους και την ομαλή ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (πχ. στέγαση, απασχόληση, εκπαίδευση, κ.ά.).
 • Ψυχολογική και κοινωνική στήριξη, ενδυνάμωση, ενθάρρυνση και ενεργητική συμμετοχή των επωφελουμένων της ομάδας στόχου, καθώς και εξοικείωσή τους με τις συνθήκες (κοινωνικές αξίες, πολιτικές εξελίξεις, πολιτισμικά στοιχεία, κ.ά.) της χώρας υποδοχής.
 • Σημαντική μείωση του χρόνου παραμονής των προσφύγων στους ξενώνες φιλοξενίας και επιτάχυνση των διαδικασιών αυτοσυντήρησής τους εφαρμόζοντας αποτελεσματικά προγράμματα συμπληρωματικών υπηρεσιών.
 • Καλλιέργεια των ατομικών δεξιοτήτων και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των επωφελούμενων ατόμων ώστε να ενταχθούν ομαλά στον κοινωνικό ιστό και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και την πρόοδο.
 • Ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
 • Βελτίωση της συνεργασίας των εμπλεκομένων φορέων, εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και υιοθέτηση αξιόπιστων μηχανισμών ελέγχου και αξιολόγησης των δράσεων.
 • Συλλογή στοιχείων (ποιοτικών και ποσοτικών) για τα επωφελούμενα άτομα της ομάδας στόχου, ώστε να καταγραφούν και να αξιοποιηθούν περαιτέρω πολύτιμα στοιχεία (πχ. δημογραφικά, ατομικές δεξιότητες, άμεσες ανάγκες, προσωπικό ιστορικό, προφίλ, παρεχόμενες υπηρεσίες, προοπτικές, κ.ά.).
 • Προετοιμασία των ανηλίκων για την ενήλικη ζωή τους και την τοποθέτησή τους σε διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης
 • Προετοιμασία των φιλοξενουμένων που πρόκειται να μεταβούν σε άλλες χώρες της Ε.Ε μέσα από ένα συγκεκριμένο πλέγμα ενεργειών, αποτέλεσμα μιας εξατομικευμένης προσέγγισης και συγκεκριμένου στόχου ανά παιδί.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Ατομικές και ομαδικές συνεδρίες με τους φιλοξενούμενους
 • Εκπαίδευση σε δεξιότητες ατομικής φροντίδας (ατομική υγιεινή, καθαριότητα) καθώς και φροντίδας του χώρου διαβίωσης
 • Δημιουργική απασχόληση, σε συνεργασία με δημοτικά γυμναστήρια, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα άθλησης και κοινωνικοποίησης
 • Συμβουλευτική στους πρόσφυγες με στόχο την αυτοδυναμία (με την κινητοποίηση προσαρμοστικών μηχανισμών, τη διερεύνηση δυνάμεων και ικανοτήτων, τη σταδιακή επίλυση των προβλημάτων)
 • Συνοδεία σε εξωτερικές δραστηριότητες πολιτιστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (επισκέψεις σε μουσεία, χώρους πολιτισμού, πάρκα)
 • Δικτύωση με φορείς και οργανώσεις για την νομική υποστήριξη των ωφελούμενων
 • Ένταξη των φιλοξενουμένων σε τυπικές ή άτυπες μορφές εκπαίδευσης (Δημόσια σχολεία, Εκπαιδευτικό Κέντρο για τα Παιδιά του Κόσμου της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ»)