Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Καρδίτσας | Παιδοψυχιατρικό Τμήμα

Τίτλος Πράξης: «Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικού Τμήματος στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Καρδίτσας της ΑΠΟΣΤΟΛΗ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5038237.

Διάρκεια Πράξης: 49 Μήνες

Προϋπολογισμός: 328.955,74€

 

Το Παιδοψυχιατρικό αποτελεί Τμήμα της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Καρδίτσας και παρέχει υπηρεσίες πρόληψης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, συμβουλευτικής, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε παιδιά και εφήβους έως 18 ετών, καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικής σε γονείς. Υιοθετώντας μια ολιστική και εξατομικευμένη  προσέγγιση στην αντιμετώπιση των ατομικών και κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, αποτελεί έναν χώρο συνεύρεσης, δημιουργίας, επικοινωνίας και υποστήριξης για την κοινότητα της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

Στόχοι

 • Στην πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δυσλειτουργιών, πρωτογενώς, δευτερογενώς και τριτογενώς, κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, όπως είναι οι αναπτυξιακές διαταραχές, οι συναισθηματικές διαταραχές, οι μαθησιακές δυσκολίες και τα προβλήματα συμπεριφοράς
 • Στην αντιμετώπιση των επιμέρους δυσλειτουργιών μέσω της ανάπτυξης ψυχοπαιδαγωγικών προγραμμάτων, προγραμμάτων ανάπτυξης κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών, ψυχοθεραπείας και ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών και εφήβων με συναισθηματικές και ψυχοκοινωνικές διαταραχές
 • Στην ενδυνάμωση και υποστήριξη των οικείων προσώπων των παιδιών μέσω της συμβουλευτικής γονέων και κηδεμόνων
 • Στην αποστιγματοποίηση των παιδιών που βιώνουν διαταραχές καθώς και των οικογενειών τους
 • Στην εξάλειψη των διακρίσεων και της περιθωριοποίησης εξαιτίας της διαφορετικότητας
 • Στην πρόληψη και ενημέρωση της κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων, πάνω στις σύγχρονες προκλήσεις που βιώνουν τα παιδιά και οι έφηβοι στο σχολικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.

Υπηρεσίες

 • Ψυχιατρική (διάγνωση, ψυχοθεραπεία, φαρμακοθεραπεία)
 • Ψυχολογική (ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων, συμβουλευτική γονέων, ενημέρωση)
 • Κοινωνική (προνοιακά, κοινοτική δράση, ενημέρωση & ευαισθητοποίηση)
 • Παιδαγωγική (διάγνωση και αξιολόγηση, εκπαιδευτική παρέμβαση, συστηματική παρακολούθηση και συμβουλευτική)

Θεραπευτική Παρέμβαση

 • Έγκαιρη εκτίμηση, διάγνωση και αντιμετώπιση συναισθηματικών δυσκολιών, διαταραχών συμπεριφοράς και μαθησιακών δυσκολιών
 • Ψυχοεκπαίδευση
 • Συστηματική θεραπεία και παρακολούθηση
 • Ψυχολογική υποστήριξη σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο
 • Μαθησιακός έλεγχος (χορήγηση WISC-V, Τεστ Αθηνά, άτυπος μαθησιακός έλεγχος)

Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση

 • Ενδυνάμωση κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων
 • Κοινωνικής ένταξη και ενσωμάτωση
 • Ενδυνάμωση οικογενειών
 • Διευκόλυνση στη χρήση υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας

Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση της Κοινότητας

 • Ενημέρωση της κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων
 • Αντιμετώπιση του κοινωνικού στίγματος
 • Προστασία των δικαιωμάτων των ωφελουμένων
 • Πραγματοποίηση δράσεων σε σχολεία και φορείς

Συνεργασίες

Στο πλαίσιο της κοινοτικής αντίληψης για την προώθηση της ψυχικής υγείας των παιδιών και εφήβων, συνεργαζόμαστε με Παιδοψυχιατρικά Τμήματα Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Παιδιατρικών Νοσοκομείων, Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής, ενδιάμεσες δομές αποκατάστασης, όπως Ξενώνες και Οικοτροφεία, άλλα Κέντρα Ημέρας, Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), Ειδικά Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα Αστυνομικά Τμήματα της

περιοχής, συλλόγους Γονέων, Δίκτυα Εθελοντών, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, με τα Κέντρα Υγείας Παλαμά και Μουζακίου, την Αναπτυξιακή Καρδίτσας κ.α.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση: Γρηγορίου Λαμπράκη 4, Τ.Κ. 431 32 Καρδίτσα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας – Fax: 2441022310 Εσωτερικό 2

Email: karditsa.paidon@mkoapostoli.gr

Facebook: Παιδοψυχιατρικό Τμήμα Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Καρδίτσας

Instagram: Παιδοψυχιατρικό Τμήμα Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Καρδίτσας