Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης για Πρόσφυγες και Μετανάστες

Το «Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης για Πρόσφυγες και Μετανάστες» υλοποιείται στο πλαίσιο διεξαγωγής του ευρύτερου Προγράμματος «APOSTOLI-ASSISTANCE AND TRAINING ΤΟ VULNERABLE COMMUNITIES ΙΝ ATHENS» με τη στήριξη και χρηματοδότηση του Οργανισμού Kerk in Actie.

Σκοπός της δράσης είναι να δώσει τη δυνατότητα σε πρόσφυγες και μετανάστες να αποκτήσουν τεχνικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο και την αγορά εργασίας. Κατά το πρώτο έτος υλοποίησης 2022, συνολικά σαράντα επτά (47) απόφοιτοι απέκτησαν νέες τεχνικές δεξιότητες στους τομείς της εστίασης και των ξενοδοχειακών υπηρεσιών – service και τουλάχιστον οι μισοί έχουν ήδη βρει εργασία, βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσής τους.

Κατά το δεύτερο έτος υλοποίησης 2023, η ΑΠΟΣΤΟΛΗ θα διεξάγει δύο ανεξάρτητους κύκλους σεμιναρίων. Ο πρώτος κύκλος θα υλοποιηθεί το Μάρτιο-Απρίλιο 2023 και ο δεύτερος κύκλος αναμένεται να υλοποιηθεί το Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2023.

Τα μαθήματα είναι δωρεάν για τους συμμετέχοντες, κυρίως πρακτικά και διεξάγονται σε Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό Κέντρο (ΙΕΚ) της Αθήνας από διακεκριμένους Chef και εισηγητές F&B και Housekeeping.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση t.galdara@mkoapostoli.gr για τα σεμινάρια του Μαρτίου-Απριλίου για μια από τις δύο ειδικότητες:

(1) «Βοηθός Κουζίνας» ή (2) «Βοηθός Εστιατορίου-Service & Οροφοκομία».

Λήξη υποβολής αιτήσεων η Τρίτη 28/02/2023.

Για να κατεβάσετε την αίτηση: επιλέξτε το εικονίδιο που βρίσκεται κάτω δεξιά από την αίτηση, στη συνέχεια επιλέξτε  «Accessibility Mode» και στη συνέχεια επιλέξτε το «Download».

Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ