Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης για Πρόσφυγες και Μετανάστες

Το «Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης για Πρόσφυγες και Μετανάστες» υλοποιείται στο πλαίσιο διεξαγωγής του ευρύτερου Προγράμματος «APOSTOLI-ASSISTANCE AND TRAINING ΤΟ VULNERABLE COMMUNITIES ΙΝ ATHENS» με τη στήριξη και χρηματοδότηση του Οργανισμού Kerk in Actie.

Σκοπός της δράσης είναι να δώσει τη δυνατότητα σε πρόσφυγες και μετανάστες να αποκτήσουν τεχνικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο και την αγορά εργασίας. Μετά την ολοκλήρωση τριών κύκλων εκπαίδευσης στο διάστημα 2022-2023, συνολικά εβδομήντα (70) απόφοιτοι απέκτησαν νέες τεχνικές δεξιότητες στους τομείς της εστίασης και των ξενοδοχειακών υπηρεσιών – service και οι περισσότεροι έχουν ήδη βρει εργασία, βελτιώνοντας έτσι το επίπεδο διαβίωσής τους. Ο δεύτερος κύκλος υλοποίησης του Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2023.

Τα μαθήματα είναι δωρεάν για τους συμμετέχοντες, κυρίως πρακτικά και διεξάγονται σε Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό Κέντρο (ΙΕΚ) της Αθήνας από διακεκριμένους Chef και εισηγητές F&B, Housekeeping και Service.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει μια από τις δύο ειδικότητες της αίτησης, διάρκειας 60 εκπαιδευτικών ωρών: (1) «Βοηθός Κουζίνας» ή (2) «Ξενοδοχειακές Υπηρεσίες».

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση που ακολουθεί και να την υποβάλλουν μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση t.galdara@mkoapostoli.gr

Λήξη υποβολής αιτήσεων η Τρίτη 16/10/2023.

Για να κατεβάσετε την αίτηση: επιλέξτε το εικονίδιο που βρίσκεται κάτω δεξιά από την αίτηση, στη συνέχεια επιλέξτε  «Accessibility Mode» και στη συνέχεια επιλέξτε το «Download».

Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ