Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης «ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ»

Το Κέντρο φέρει το όνομα «Άγιος Εφραίμ» και έχει στόχο να δημιουργήσει ένα δεύτερο σπίτι για όλα παιδιά της Λαμίας και κυρίως να στηρίξει τις οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα ή ανέργων με δεδομένες τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η περιοχή.

Σκοπός

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) «Άγιος Εφραίμ» είναι μονάδα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως και 12 χρόνων (δηλ. από 5-12 χρόνων). Στη μονάδα αυτή μπορούν να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα. Υπεύθυνος φορέας για τη σύσταση και την λειτουργία του ΚΔΑΠ  ««Άγιος Εφραίμ» είναι ο φιλανθρωπικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «Αποστολή».

Σκοπός του ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η προαγωγή των δεξιοτήτων τους, με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους και της εξοικείωσής τους με τις νέες τεχνολογίες και με μορφές έκφρασης και επικοινωνίας, όπως ενδεικτικά το παιχνίδι, το τραγούδι, η ζωγραφική, η μουσική, ο χορός, ο αθλητισμός, η τέχνες και η συζήτηση, ως μέσων καθοριστικών για την πολύπλευρη ανάπτυξη κάθε παιδιού και την κοινωνικοποίησή του. Επιπλέον αυτών σκοπός του ΚΔΑΠ είναι η προώθηση δράσεων που προάγουν υγιή πρότυπα κοινωνικής ανάπτυξης και διαβίωσης.

Το Κέντρο μπορεί να διασυνδέεται με τις εκπαιδευτικές μονάδες της Λαμίας, τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, τους φορείς και τις υπηρεσίες πολιτιστικής, αθλητικής, περιβαλλοντικής κ.λ.π. τοπικής παρέμβασης και ανάπτυξης

Υπηρεσίες – Προγράμματα

Το ΚΔΑΠ για την εκπλήρωση των σκοπών του, όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω, προβλέπεται να παρέχει  τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Ασφαλή απασχόληση σε ποιοτικό χώρο που πληροί όλους τους κανόνες υγιεινής
 • Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη ατομικών η/και ομαδικών δημιουργικών δραστηριοτήτων
 • Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης
 • Παροχή υποστήριξης στα φιλοξενούμενα παιδιά για τη μελέτη των σχολικών μαθημάτων
 • Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων σε ένα θετικό ευχάριστο και φιλικό κλίμα, όπου όλα τα μέλη της ομάδας ενθαρρύνονται να έχουν ενεργή συμμετοχή στη διδακτική – γνωστική διαδικασία που θα οδηγήσει στην αυτογνωσία, την αυτοεξέλιξη και τις διαπροσωπικές σχέσεις που αποτελούν ως προστατευτικοί παράγοντες στην εκδήλωση επιθετικής και εκφοβιστικής συμπεριφοράς
 • Η ενημέρωση της οικογένειας θα γίνεται μέσω είτε ομαδικών ή  ατομικών συναντήσεων σε καθορισμένες ημερομηνίες που θα συμφωνούνται με τους γονείς. Σε περιπτώσεις που αυτό κριθεί αναγκαίο θα προτείνεται παραπομπή σε φορείς που παρέχουν  εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Παράλληλα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα σχεδιάσει και υλοποιήσει δραστηριότητες που θα προάγουν και θα καλλιεργούν:

 • Τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και την μοναδικότητα του ατόμου
 • Την πρόληψη μέσω της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης ενάντια στις πρακτικές βίας και εκφοβισμού τόσο στο σχολικό όσο και γενικότερα στο κοινωνικό πλαίσιο των παιδιών
 • Την προαγωγή των αξιών του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς ως μέσο που οδηγεί στην αυτονομία, την ενσυναίσθηση και την καλλιέργεια της συλλογικής και κοινωνικής συνείδησης
 • Την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και τον σεβασμό στο περιβάλλον και το οικοσύστημα γενικότερα
 • Την εμπέδωση του σεβασμού του πολιτιστικού περιβάλλοντος και την ανάπτυξη του σεβασμού προς αυτό καθώς και την ανάπτυξη καλλιτεχνικών ομάδων και εργαστηρίων
 • Την υγιεινή διατροφή και διαβίωση που θα εξοικειώνουν τα παιδιά σε έναν καλύτερο και πιο υγιεινό τρόπο ζωής
 • Την πρόληψη ενάντια στην σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών με έμφαση στην κακοποίηση μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου, Ν. Άμπλιανη

Τηλέφωνο Επικοινωνίας – Fax: 22310-67657

Email: kdapagiosefraim@mkoapostoli.gr

Facebook: ΚΔΑΠ «Άγιος Εφραιμ»