Εκπαιδευτικό Κέντρο για τα Παιδιά του Κόσμου

Πιστή στην αρχή του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ανέλαβε μια σειρά από πρωτοβουλίες για να απαλύνει το τραύμα των προσφύγων. Από το 2016 δραστηριοποιείται στον χώρο της εκπαίδευσης προσφέροντας προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης σε παιδιά πρόσφυγες που διαβιούν σε δομές φιλοξενίας προσφύγων και αστικά κέντρα στην ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ στην Αθήνα λειτουργεί το Κέντρο Εκπαίδευσης για τα Παιδιά του Κόσμου κάνοντας πράξη το δικαίωμα κάθε παιδιού στην εκπαίδευση.

Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες προετοιμασίας και ενίσχυσης των παιδιών για το ελληνικό δημόσιο σχολείο, το Κέντρο Εκπαίδευσης για τα Παιδιά του Κόσμου στην Αθήνα προσφέρει καθημερινά από τον Οκτώβριο 2017 το ολοκληρωμένο πρόγραμμα μη τυπικής εκπαίδευσης “Supporting Refugee Children’s and Youth’s Resilience Through the Provision of Non-Formal Education and Psychosocial Support” σε 132 παιδιά ηλικιών 6-17 ετών. Εκπαιδευτικοί, κοινωνική υπηρεσία και διερμηνείς-πολιτισμικοί διαμεσολαβητές έχουν δημιουργήσει ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον για παιδιά και εφήβους.

Παράλληλα, σε μια λογική ένταξης και ενσωμάτωσης της προσφυγικής κοινότητας, το Κέντρο προσφέρει μαθήματα γλωσσών και ενδυνάμωσης σε ενήλικες, ως επί το πλείστον σε γονείς.  Πάνω από 45 άνδρες και 36 γυναίκες συμμετέχουν στο καθημερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενηλίκων. Η ενσωμάτωση των γονιών στην εκπαιδευτική διαδικασία θεωρείται κομβική τόσο για την επίτευξη των εκπαιδευτικών όσο και των στόχων ενσωμάτωσης. Προσφέροντας ένα δίκτυ προστασίας για όλους απολαμβάνουμε καλύτερα αποτελέσματα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Μαθήματα Ελληνικών και Αγγλικών σε όλους
  • Ενισχυτική διδασκαλία σε όσα παιδιά έχουν εγγραφεί και φοιτούν στα δημόσια σχολεία
  • Δημιουργική απασχόληση & βιωματικά εργαστήρια μέσω ζωγραφικής, κατασκευών, επιτραπέζιων ομαδικών παιχνιδιών και ηλεκτρονικών εφαρμογών
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και κοινωνικών δεξιοτήτων (life skills)
  • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη γυναικών
  • Προσωπική ενδυνάμωση γυναικών μέσω προγραμμάτων ραπτικής, κεντήματος και quilting.

Τα εκάστοτε εκπαιδευτικά προγράμματα της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ για τους πρόσφυγες υποστηρίζουν διεθνείς οργανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, UNICEF, Finn Church Aid, Church of Sweden, Teachers Without Borders κά.

Το πρόγραμμα “Supporting Refugee Children’s and Youth’s Resilience Through the Provision of Non-Formal Education and Psychosocial Support” υλοποιείται με την υποστήριξη του οργανισμού International Orthodox Christian Charities (IOCC).