Η “ΑΠΟΣΤΟΛΗ” προσφέρει δωρεάν σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης σε πρόσφυγες και μετανάστες

Στο πλευρό των προσφύγων και των μεταναστών στέκεται έμπρακτα, για ακόμη μία φορά, ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών “ΑΠΟΣΤΟΛΗ”, προσφέροντας δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης.

Η δράση «Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης», που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «APOSTOLI- ASSISTANCE AND TRAINING ΤΟ VULNERABLE COMMUNITIES ΙΝ ATHENS», αφορά στην εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για πρόσφυγες και μετανάστες. Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει τη δυνατότητα σε πρόσφυγες και μετανάστες, μέσω των σεμιναρίων που θα παρακαολουθήσουν, να αποκτήσουν τεχνικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο και την αγορά εργασίας. Για το σκοπό αυτό έχουν επιλεχτεί επαγγελματικοί τομείς με προοπτικές εύρεσης εργασίας όπως αυτοί του τουρισμού, της εστίασης και της κομμωτικής.

Ο πρώτος κύκλος των εκπαιδευτικών σεμιναρίων διεξάγεται σε Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό Κέντρο (ΙΕΚ) της Αθήνας στον τομέα της εστίασης και αφορά στις ειδικότητες ‘’Βοηθός Κουζίνας και Βοηθός Εστιατορίου-Service’’.  Η διάρκεια των σεμιναρίων θα είναι εξήντα (60) ώρες έκαστο και θα πραγματοποιηθούν τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2022. Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε ένα εκ των δύο σεμιναρίων με απαραίτητη προϋπόθεση τη βασική γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Λήξη υποβολής αιτήσεων Κυριακή 1η Μαΐου 2022.

 

 

 

Poster_Vocational Training