Η “ΑΠΟΣΤΟΛΗ” προσφέρει δωρεάν σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης σε πρόσφυγες και μετανάστες

Στο πλευρό των προσφύγων και των μεταναστών στέκεται έμπρακτα, για ακόμη μία φορά, ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών “ΑΠΟΣΤΟΛΗ”, προσφέροντας δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης.

Η δράση «Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης», που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «APOSTOLI- ASSISTANCE AND TRAINING ΤΟ VULNERABLE COMMUNITIES ΙΝ ATHENS», αφορά στην εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για πρόσφυγες και μετανάστες. Σκοπός της δράσης είναι να δώσει τη δυνατότητα σε πρόσφυγες και μετανάστες να αποκτήσουν τεχνικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο και την αγορά εργασίας. Για το σκοπό αυτό έχουν επιλεχτεί επαγγελματικοί τομείς με προοπτικές εύρεσης εργασίας, όπως του τουρισμού και της εστίασης.

Σε συνέχεια της επιτυχημένης ολοκλήρωσης του πρώτου κύκλου στα αντικείμενα των βοηθών κουζίνας και βοηθών εστιατορίου, ακολουθεί ο δεύτερος κύκλος των εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό Κέντρο (ΙΕΚ) της Αθήνας και αφορά στις ειδικότητες «Βοηθός Κουζίνας» και «Ξενοδοχειακές Υπηρεσίες – Οροφοκομία & Βοηθός Εστιατορίου». Η διάρκεια κάθε σεμιναρίου θα είναι εξήντα (60) ώρες και η περίοδος υλοποίησης είναι Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2022. Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε ένα εκ των δύο σεμιναρίων με απαραίτητη προϋπόθεση τη βασική γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Λήξη υποβολής αιτήσεων η Δευτέρα 17/10/2022.