Η “ΑΠΟΣΤΟΛΗ” και ο ρόλος του Συντονιστή υπηρεσιών ενάντια στη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών

Ένα ολοκληρωμένο εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ένα σχήμα πιστοποίησης με ευρωπαϊκή εμβέλεια για τον ρόλο του Συντονιστή Ενδο-οικογενειακής Βίας και βίας Εναντίον των γυναικών έχει δημιουργήσει το έργο Certification and Qualification:Coordinators for Domestic Violence Strategic InterventionCQ4DVCI με συντονιστή την “ΑΠΟΣΤΟΛΗ” και εταίρους την Δήμητρα ΚΕΕ ΑΕ και την ACTA στην Ελλάδα, τους Royal Borough οf Kensington & Chelsea και Standing & Together Against Domestic Violence στην Μ. Βρετανία, την Catharsis στη Ρουμανία και την Diaconia Center of ELCL στην Λετονία.

Tο σύνθετο και ανησυχητικά αυξανόμενο φαινόμενο βίας ενάντια στις γυναίκες και τα κορίτσια επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο τον ρόλο των επαγγελματιών που εμπλέκονται άμεσα σε παρεμβάσεις για την ενδο- οικογενειακή βία και τη βία ενάντια στις γυναίκες, αλλά και σε σχετιζόμενες παρεμβάσεις (Ψυχική Υγεία, Κοινοτικά Κέντρα κλπ), δημιουργώντας έναν αναδυόμενο επαγγελματικό ρόλο, εκείνο του Συντονιστή ενάντια στην Ενδο-οικογενειακή βία και βία εναντίον των γυναικών.

 

Δείτε το βίντεο: