Ημερίδα του Κέντρου Ημέρας Νεάπολης για την νεφρική ανεπάρκεια

Στην ημερίδα που οργάνωσε το Κέντρο Ημέρας Νεάπολης του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «Αποστολή» στις 20/10/2011, έγινε προσπάθεια να παρουσιαστούν οι επιπτώσεις της χρόνιας νεφρικής νόσου, στο άτομο, το οικογενειακό του περιβάλλον και τον κοινωνικό του περίγυρο. Ειδικότερα συζητήθηκαν, τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα που φέρει η νόσος, ενώ ταυτόχρονα τονίστηκε η σημασία της ψυχολογικής υποστήριξης των ασθενών και των φροντιστών τους, με στόχο τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής ποιότητας ζωής, μετά τη διάγνωση της νόσου.

Η ημερίδα με τίτλο «Προσαρμογή-αποδοχή πραγματικότητας στη νεφρική ανεπάρκεια» πραγματοποιήθηκε, στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αγίου Νικολάου, με αφορμή την εβδομάδα ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια ημέρα για την ψυχική υγεία ( 10 Οκτωβρίου) και πλαισιώθηκε από επιστημονικές ειδικότητες που σχετίζονται με την νεφρική νόσο. Ομιλητές ήταν: ο κ. Ξυδάκης Δημήτρης Νεφρολόγος, Επιμελητής Β΄ της μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Βενιζελείου- Πανανείου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Με την ομιλία του ο  Κος  Ξυδάκης, αναφέρθηκε στους Ιατρονοσηλευτικούς ορισμούς της χρόνιας νεφρικής νόσου και της βασικές συμπεριφορικές διαφοροποιήσεις των ασθενών από την διάγνωση και ανακοίνωση της νόσου μέχρι το τελικό στάδιο της αιμοκάθαρσης. Η κ. Κουτουλάκη Ανθούλα, νοσηλεύτρια στη μονάδα τεχνητού Νεφρού  Γενικού Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου- Κοινωνική Λειτουργός, παρουσίασε   ερευνητική εργασία  που πραγματοποιήθηκε σε πληθυσμό της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Αγ. Νικολάου, με ερευνητικό αντικείμενο την ποιότητα ζωής των ασθενών και των φροντιστών τους. Ο κ. Μαρκαντωνάκης Γιώργος, ψυχίατρος του Κ.Η.Ν., με θέμα «Συνοσηρότητα σωματικών- ψυχικών παθήσεων», όπου παρουσιάστηκαν στατιστικά δεδομένα συσχέτισης σωματικών ασθενειών με ψυχολογικές- ψυχιατρικές διαταραχές.  Η κ. Αποστολάκη Πόπη, ψυχολόγος του Κ.Η.Ν., με θέμα «Οδηγίες σε σχέση με τη διαχείριση χρόνιων ασθενειών». Κύριος στόχος της συγκεκριμένης παρουσίασης, ήταν η ανάδειξη της ανάγκης συστηματικής ψυχολογικής  υποστήριξης των ασθενών και των φροντιστών τους, για την ευνοϊκότερη πορεία  της νόσου.

Στο πλαίσιο της συζήτησης που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι μονάδες όπως εκείνες του Τεχνητού Νεφρού, χρήζουν σημαντικής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε όλα τα επίπεδα ( ασθενείς, φροντιστές, προσωπικό μονάδας) από φορείς ψυχικής υγείας όπως είναι το Κ.Η.Ν.