Ημερίδα της “ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ” για το πρόγραμμα “Συντονιστές Στρατηγικής Παρέμβασης Ενάντια στην Ενδοοικογενειακή Βία”

Τα αποτελέσματα του προγράμματος «Συντονιστές Στρατηγικής Παρέμβασης Ενάντια στην Ενδοοικογενειακή Βία» – “Certification and Qualification: Coordinators for Domestic Violence” CQ4DVCI που συντονίζει η ΑΠΟΣΤΟΛΗ θα παρουσιαστούν σε ημερίδα την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 στις 14.00 στην Βιβλιοθήκη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Η ημερίδα με τίτλο “Ο Επαγγελματικός Ρόλος του Συντονιστή Υπηρεσιών Ανταπόκρισης στην Ενδοοικογενειακή και την Έμφυλη Βία. Στρατηγική Ηγεσία, Συνεργασίες, Ολιστική Ανταπόκριση” θα εστιάσει στο επιστημονικό έργο των εταίρων του προγράμματος αναφορικά με την σκιαγράφηση του επαγγελματικού ρόλου και των δεξιοτήτων του Συντονιστή με σκοπό να μετουσιωθεί σε ένα ολοκληρωμένο εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να καταλήγει στην δυνατότητα αναγνωρισμένης επαγγελματικής πιστοποίησης.

«Πρόκειται για μια κοινή και συστηματική δουλειά, τα αποτελέσματα της οποίας είναι εφαρμόσιμα πανευρωπαϊκά. Το έργο προωθεί την έννοια και την πρακτική της συνεργασίας φορέων και Αρχών που προσφέρουν υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, αρκεί να υπάρχει ισχυρή βούληση για την θεσμοθέτηση του ρόλου ως στρατηγική επιλογή, γεγονός που θα εξασφαλίσει την βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητά του» επισημαίνει η Δρ. Βάσι Λεοντάρη, Διευθύντρια Προγραμμάτων του οργανισμού.

Στα έντεκα χρόνια λειτουργίας της, η ΑΠΟΣΤΟΛΗ έχει συστηματικά κληθεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για προστασία, συμβουλευτική, ψυχολογική υποστήριξη και ενθάρρυνση, διασύνδεση και παραπομπή, γυναικών όπως και παιδιών, κυρίως μέσω των δομών ψυχικής υγείας της σ’ όλη την Ελλάδα, που βίωσαν τόσο λεκτική, όσο και σωματική και οικονομική βία από συντρόφους. Επομένως, η συνεισφορά της σε πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας θεωρείται δεδομένη.

Το πρόγραμμα CQ4DVCI χρηματοδοτείται από το ERASMUS+ μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) με συνεργαζόμενους εταίρους την ΑΠΟΣΤΟΛΗ, τη Δήμητρα ΚΕΕ ΑΕ και την ACTA στην Ελλάδα, τους Royal Borough οf Kensington & Chelsea και Standing & Together Against Domestic Violence στην Μ. Βρετανία, την Catharsis στη Ρουμανία και τη Diaconia Center of ELCL στην Λετονία.

15-3-triptyxo_A4_GR