Ημερίδα με θέματα κοινωνικής ευαισθητοποίησης από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας στην Καρδίτσα

Η Κινητή Μονάδα ψυχικής Υγείας Καρδίτσας, σε συνεργασία με το 3ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, πραγματοποίησε Ημερίδα ευαισθητοποίησης των μαθητών σε σύγχρονα κοινωνικά θέματα. Η Κινητή Μονάδα ψυχικής Υγείας Καρδίτσας, σε συνεργασία με το 3ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, πραγματοποίησε Ημερίδα ευαισθητοποίησης των μαθητών σε σύγχρονα κοινωνικά θέματα.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν οι μαθητές από τα πέντε τμήματα της γ΄ Τάξης του 3ου Γυμνασίου Καρδίτσας έχοντας την ευκαιρία να ενημερωθούν για θέματα όπως η Διαχείριση Θυμού, οι Συγκρούσεις στην Οικογένεια καθώς και τα έντονα Ψυχολογικά προβλήματα στην περίοδο της Εφηβείας.

Η παραπάνω δραστηριότητα ήταν επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών στο πλαίσιο προγράμματος Αγωγής Υγείας και υλοποιήθηκε την τρέχουσα σχολική χρονιά στο Σχολείο.

Τις εισηγήσεις από την Κινητή Μονάδα Καρδίτσας επιμελήθηκαν η κ. Στάμου Ειρήνη Ψυχολόγος και η κ. Χιώτη Ιωάννα Κοινωνική Λειτουργός. Την Ημερίδα συντόνισαν οι καθηγήτριες του σχολείου κ. Σιατήρα Σταυρούλα Φιλόλογος και η κ. Κόγια Παναγιώτα Μαθηματικός.


Την εκδήλωση παρακολούθησαν οι μαθητές από τα πέντε τμήματα της γ΄ Τάξης του 3ου Γυμνασίου Καρδίτσας έχοντας την ευκαιρία να ενημερωθούν για θέματα όπως η Διαχείριση Θυμού, οι Συγκρούσεις στην Οικογένεια καθώς και τα έντονα Ψυχολογικά προβλήματα στην περίοδο της Εφηβείας.

Η παραπάνω δραστηριότητα ήταν επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών στο πλαίσιο προγράμματος Αγωγής Υγείας και υλοποιήθηκε την τρέχουσα σχολική χρονιά στο Σχολείο.

Τις εισηγήσεις από την Κινητή Μονάδα Καρδίτσας επιμελήθηκαν η κ. Στάμου Ειρήνη Ψυχολόγος και η κ. Χιώτη Ιωάννα Κοινωνική Λειτουργός. Την Ημερίδα συντόνισαν οι καθηγήτριες του σχολείου κ. Σιατήρα Σταυρούλα Φιλόλογος και η κ. Κόγια Παναγιώτα Μαθηματικός.