Δράσεις για την αντιμετώπιση της νόσου Alzheimer

Την Τετάρτη 25/4/2012 και ώρα 17:00 μ.μ., η ολοκληρωμένη Μονάδα Αντιμετώπισης Alzheimer και συναφών παθήσεων της Μ.Κ.Ο «Αποστολή» και ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής πραγματοποίησαν ημερίδα με θέμα «Εισαγωγή στην Άνοια». Την Τετάρτη 25/4/2012 και ώρα 17:00 μ.μ., η ολοκληρωμένη Μονάδα Αντιμετώπισης Alzheimer και συναφών παθήσεων της Μ.Κ.Ο «Αποστολή» και ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής πραγματοποίησαν ημερίδα με θέμα «Εισαγωγή στην Άνοια».

Η παρουσίαση αφορούσε τις υπηρεσίες και τα προγράμματα της Μονάδας, διαχείριση θεμάτων σχετικά με την άνοια, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με τη νόσο.

Ακολούθησε συζήτηση και επικοινωνία με το κοινό και υπήρξε η δυνατότητα να αποκτήσει έντυπο υλικό της Μονάδας.

Παραβρέθηκαν ο πρόεδρος των ΚΑΠΗ του Δήμου, η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας, εκπρόσωπος του μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, η υπεύθυνη Κοινωνική Λειτουργός των ΚΑΠΗ, η προϊσταμένη της Κοινωνικής Υπηρεσίας, η υπεύθυνη του Κέντρου Εργοθεραπείας και άλλοι εκπρόσωποι του Δήμου.

Η παρουσίαση αφορούσε τις υπηρεσίες και τα προγράμματα της Μονάδας, διαχείριση θεμάτων σχετικά με την άνοια, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με τη νόσο.

Ακολούθησε συζήτηση και επικοινωνία με το κοινό και υπήρξε η δυνατότητα να αποκτήσει έντυπο υλικό της Μονάδας.

Παραβρέθηκαν ο πρόεδρος των ΚΑΠΗ του Δήμου, η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας, εκπρόσωπος του μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, η υπεύθυνη Κοινωνική Λειτουργός των ΚΑΠΗ, η προϊσταμένη της Κοινωνικής Υπηρεσίας, η υπεύθυνη του Κέντρου Εργοθεραπείας και άλλοι εκπρόσωποι του Δήμου.