Δικαιούχοι Προγράμματος Ενίσχυσης Επιχειρήσεων & Συνεταιρισμών 2018

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ, σε συνεργασία και με χρηματοδότηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού International Orthodox Christian Charities – IOCC, διενέργησε για τέταρτη συνεχή χρονιά Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στους κλάδους Αγροδιατροφής/ Βιομηχανίας Τροφίμων και Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις, που περιλάμβαναν σταδιακά αξιολόγηση της αρχικής αίτησης χωρίς δικαιολογητικά, αξιολόγηση των προσκομισθέντων δικαιολογητικών καθώς και πραγματοποίηση επιτόπιας επίσκεψης στην έδρα των επικρατέστερων επιχειρήσεων και συνεταιρισμών. Η συνολική διαδικασία υλοποιήθηκε από ομάδες αξιολόγησης που στελεχώθηκαν τόσο από εργαζομένους του οργανισμού ΑΠΟΣΤΟΛΗ, όσο και από εξωτερικούς ανεξάρτητους συνεργάτες.

Οι τελικοί δικαιούχοι επιλέχθηκαν από τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, με προτεραιότητα στον τομέα μεταποίησης και σε καινοτόμες δράσεις, και θα λάβουν δωρεά εξοπλισμού ή/και υπηρεσιών συνολικής αξίας έως 10.000 ευρώ. Η ενημέρωση όλων των συμμετεχόντων για τη θετική η αρνητική πορεία της αίτησης τους αποστέλλεται γραπτώς, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί κατά την υποβολή.

Οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την επιλογή προμηθευτών και την αγορά εξοπλισμού και υπηρεσιών, θα διενεργηθούν αποκλειστικά από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ/IOCC και στην περίπτωση εξοπλισμού αφορούν στην προμήθεια καινούργιου εξοπλισμού εργοστασιακής προέλευσης.

Στην ακόλουθη λίστα παρουσιάζονται οι 26 δικαιούχοι και οι 6 επιλαχόντες του Προγράμματος Ενίσχυσης, βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου της υποβαλλόμενης αίτησης ενίσχυσης.

Παροχή διευκρινίσεων: t.galdara@mkoapostoli.gr και e.kiousis@mkoapostoli.gr

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 2018

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
266
229
218
99
141
51
239
25
181
10η
332
11η
121
12η
47
13η
309
14η
268
15η
211
16η
10
17η
204
18η
88
19η
164
20η
155

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
116
67
176
40
62
299

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΕΠΙΛΑΧΩΝ 1
240
ΕΠΙΛΑΧΩΝ 2
258
ΕΠΙΛΑΧΩΝ 3
84
ΕΠΙΛΑΧΩΝ 4
167
ΕΠΙΛΑΧΩΝ 5
270
ΕΠΙΛΑΧΩΝ 6
242