Διανομή Τροφίμων ΚΕΑ-ΤΕΒΑ από την «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» σε συνεργασία με το Δήμο Καλλιθέας

 

 

 

 

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», ως εταίρος στην κοινωνική σύμπραξη της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, με επικεφαλής την Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με το Δήμο Καλλιθέας, τον Ιούνιο 2023, παρέδωσαν για μία ακόμα φορά νωπά προϊόντα (χοιρινό και μοσχαρίσιο κρέας, μήλα), είδη παντοπωλείου και ΒΥΣ σε ωφελούμενους του ΚΕΑ-ΤΕΒΑ.

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», συμμετέχοντας ως εταίρος σε τέσσερεις συμπράξεις στην Αττική, επιθυμεί και με αυτό το πρόγραμμα να παράσχει επί του πρακτέου  στήριξη σε άτομα και οικογένειες που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση και διαβιούν υπό αντίξοες συνθήκες.