ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ «Το Σπίτι του Ηθοποιού»

mko1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 55.000,00€ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ Φ.Π.Α.

 

Α.Π.Δ. 013/2013

 

Η Αστική Mη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών , προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας πενήντα (50) έτοιμων μερίδων φαγητού ημερησίως και για ένα (1) έτος στους ενοίκους του ιδρύματος «Το Σπίτι του Ηθοποιού» προϋπολογισμού πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000,00€) (χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 20/12/2013, ήμερα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα Γραφεία της Αποστολής, επί της οδού Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, 11743 Αθήνα, ενώπιον Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή και τους όρους του διαγωνισμού και τη λήψη αντιγράφου της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Αποστολής, ώρες 10:00 – 12:00 τις εργάσιμες ημέρες και στον τηλεφωνικό αριθμό 2130-184400 (αρμόδιος κος Θωμάς Βλάχος) και στην ιστοσελίδα της Αποστολής www.mkoapostoli.gr

 

Ο Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Δήμτσας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ