ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟ 01/09/22 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μετά το πέρας της διαδικασίας πρόσληψης Προσωπικού της από 1/09/22 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού στο πλαίσιο της δράσης/ ΥποΈργου 1 « ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΖΩΗΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ»  ανακοινώνεται ότι ο επιτυχών για τη θέση του Καθηγητή Αγγλικών είναι:

  1. Γ. Κ