ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟ 30/01/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μετά το πέρας της διαδικασίας πρόσληψης Προσωπικού της από 30/01/23 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού στο Παιδοψυχιατρικό τμήμα της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Καρδίτσας ανακοινώνεται ότι η  επιτυχούσα για τη θέση του Παιδοψυχολόγου είναι:

  • Σ . Β