ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟ 4/10/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μετά το πέρας της διαδικασίας πρόσληψης Προσωπικού της από 4/10/22 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού στο ΚΔΑΠ «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟ» Στο Μοσχάτο ανακοινώνεται ότι ανά θέση, οι επιτυχόντες είναι:

Για τη θέση του Νηπιαγωγού: Π. Α – Σ